2 COMMENTS

 1. Dette er helt opplagt lovlig, og ingen har mer å tape enn Norge på at det ikke skulle være slik.
  En stat har full suverenitetsutøvelse, i utgangspunktet 12 nautiske mil (22,25 km) fra sin basislinje (typisk kystlinje), eller inntil den støter på en annen stats grenselinje. Denne 12 nm linjen kan utvides, og Norge er en av flere land som påberoper seg 24 nm (44,5 km). Utenfor denne er man i såkalt “internasjonalt farvann”. Men det betyr ikke lovløshet.
  I praksis betyr det kun at man kan ferdes i “lovlig ærend” og medbringe lovlige varer.
  Hvis man ikke er i lovlig ærend og/eller det kan være snakk om ulovlig last kan man i prinsippet bordes hvorsomhelst.
  Norge har i likhet med mange andre land en økonomisk grense hvor man kan håndheve nasjonalt oppsyn, eks. mot ulovlig fiske og ressursutnyttelse.
  Alle våre boreplattformer ligger jo i “internasjonalt farvann”, men i Norsk økonomisk sone som begrenses av Britisk, Dansk, Russisk, Islandsk soner. Israel har i likhet med Norge også økonomiske soner som strekker seg et godt stykke ut i Middelhavet hvor de grenser mot andre lands øk. soner.
  Men som sagt er man i ulovlig ærend og her var det annonsert at man skulle bryte en lovlig blokkade (kunne jo også vært at de fraktet våpen), så var altså Israel i sin fulle rett til å ta skipet i arrest. Så enkelt er det!

  • Nei, du tar feil. For det første er ikke blokaden lovlig. Israel påberoper seg en rapport fra 2011 fra Palmer-Uribe-panelet. Men en slik rapport finnes ikke. Panelet brøt sammen og var ikke i stand til å fullføre i henhold til sitt mandat. I stedet skrev panelets leder og nestleder en rapport, som var sterkt Israel-vennlig. Panelet skulle uttrykkelig IKKE ta stilling til spørsmålet om blokadens lovlighet. Likevel erklærte de to blokaden for lovlig. Dessuten er det gått 7 år med to kriger og omfattende rasering og nedbombing av Gaza. En rekke folkerettseksperter har da også trukket motsatt konklusjon. Se for øvrig professor Alla Pozdnakova ved det meget anerkjente Nordisk institutt for sjørett i Dag og Tid fredag 3. august.
   Men uansett om blokaden skulle være lovlig, er det ikke lov med omfattende voldsutøvelse og plyndring. De maskerte marinesoldatene slo mot hodet på folk, noen ble slått i svime, og elektrosjokkvåpen ble brukt i stort omfang. De stjal og plyndret de 22 om bord for deres eiendeler (noen billige klokker slapp unna, for soldatene gikk fortrinnsvis etter de dyre). Mobiltelefoner, klær, barbermaskiner, datamaskiner – stort sett alle eiendeler. De rev ned båtens norske flagg og tråkket på det. Folkeretten gir ingen lov til å opptre slik. De hadde ingen grunn til å tro at det var våpen om bord eller at båten hadde annet enn fredelige hensikter. Israel har mange års erfaring med at disse båtene er fredelige. Det var rett og slett maskerte pøbler som med omfattende vold ranet båten.
   Og blokader er ikke knyttet til økonomiske soner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.